Door Annie Nuyts

Foto volgt nog.

 

Annie Nuyts begon haar carrière als typiste in de auto-industrie en groeide door naar System Engineer in de informatica sector waar ze als Project Manager/Coach haar carrière na 36 jaar afsloot.

Ze behaalde verschillende diploma's aan de universiteit van het leven en sinds meer dan 15 jaar volgde ze talloze zelfvervolmakingsopleidingen die tot bijhorende certificaten leidden.
Zij paste deze verworven vaardigheden intensief toe in haar werkomgeving en voor eigen persoonlijke groei.
Ze is een onverbeterlijke dromer en met haar visie 'Bezint eer je Begint' biedt ze als ervaringsdeskundige coaching en opleidingen aan die als doel hebben het menselijk welzijn te vergroten.
Deze technieken en methodes strekken zich uit naar meerdere domeinen, zoals stresshantering, emotionele intelligentie, meditatie, spiritualiteit, zingeving en persoonlijke groei.
Momenteel is ze bezield lesgeefster bij o.a.
Femma en gecertificeerd tot Selfcoaching trainer door Prana Training & Coaching.